สินเชื่อประชาชนสุขใจ

สมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจให้กู้ได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีฟรีค่าธรรมเนียม
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 9000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุด 2 แสนบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 1.00% ต่อเดือน
ระยะเวลา
ระยะ 3-10 ปี
อายุของผู้กู้
อายุ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

โอกาสทองของพ่อค้าแม่ค้ากับสินเชื่อประชาชนสุขใจ

อาชีพค้าขายหรือพ่อค้าแม่ค้าเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยต้นทุนในการผลิตสินค้ารวมถึงซื้อมาขายไป ดังนั้นจึงไม่มีสินเชื่อของธนาคารออมสินชนิดไหนที่เหมาะสมไปกว่าสินเชื่อประชาชนสุขใจ (สินเชื่อประชาชนสุขใจออมสิน) อีกแล้ว เนื่องด้วยสินเชื่อประชาชนออมสินดังกล่าว มีจุดเด่นตรงที่เป็นสินเชื่อเฉพาะแก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะ โดยมีวงเงินตั้งแต่ 10000-200000 บาท นั่งจึงหมายความว่าหากเราต้องการสมัครสินเชื่อที่ให้วงเงินตั้งแต่ 50000-100000 บาท สินเชื่อประชาชนสุขใจจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมาก ๆ กับกลุ่มอาชีพค้าขาย

ยิ่งไปกว่านั้น สินเชื่อออมสินประชาชนสุขใจยังมีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด) ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ทำให้ผ่อนภาระในการชำระสินเชื่อจากหนักไปเป็นเบาด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าหากท่านเป็นหนึ่งในลูกค้าธนาคารออมสินที่ต้องการเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจค้าขายในปี 2565 นี้ สินเชื่อประชาชนสุขใจ2565 เป็นตัวเลือกที่น่าลองไม่น้อย

 

หลักประกันเงินกู้สินเชื่อประชาชนสุขใจ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ

ขั้นตอนการลงทะเบียนหรือสมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจในปี 2565 นี้ หนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับการสมัครคือการใช้หลักประกันเงินกู้ ซึ่งมีรายละเอียดว่า ต้องใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือที่รู้จักกันในนาม บสย.โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน โดยค้ำประกันได้ไม่เกิน 2 แสนบาท ดังนี้

  1. วงเงินกู้ตั้งแต่ 10000 – 50000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน
  2. วงเงินกู้ตั้งแต่ 50001200000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

        2.1 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

        2.2 เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9 พันบาทขึ้นไป จำนวน 1 ท่าน

        2.3 ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

ทั้งนี้ ธนาคารจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้สินเชื่อ ซึ่งเป็นไปตามที่ บสย.กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีตลอดอายุสัญญา ดังนั้นใครที่กำลังสมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจก็อาจจะต้องลองศึกษาข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมอีกครั้ง

 

เอาเงินก้อนมาปิดยอดหนี้สินเชื่อประชาชนสุขใจได้ไหม?

เป็นเรื่องปกติของการกู้สินเชื่อ หากเรามีเงินก้อนก็อยากนำมาโปะหรือปิดยอดหนี้ค้างชำระให้หมด แต่วิธีนี้คงใช้ไม่ได้กับสินเชื่อประชาชนสุขใจออมสิน เพราะจากเงื่อนไขสินเชื่อประชาชนสุขใจพบว่าสินเชื่อดังกล่าวมีวิธีการคำนวณการชำระเงินกู้แบบคงที่ หรือ Flat Rate นั่นเอง ซึ่งแม้เราจะโปะหนี้ก้อนนี้หมดไปก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยที่ลดลง อย่างไรก็ดี ข้อดีของอัตราดอกเบี้ยแบบนี้คือหากประเทศมีการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยของสินเชื่อประชาชนสุขใจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ขอสินเชื่อบ้านออมสินปล่อยให้กู้นานสูงสุด 40 ปี
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด 10 ล้านบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 14% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 30-40 ปี
อายุของผู้กู้
อายุ 20-65 ปี
สนใจกู้ ธ.อ.ส อนุมัติทันทีภายใน 30 นาทีมีเงินใช้
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 35000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุด 3 ล้านบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน ไม่เกิน 13.5% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ ไม่ระบุ
อายุของผู้กู้
อายุ 20-60 ปี
สมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจให้กู้ได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีฟรีค่าธรรมเนียม
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 9000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุด 2 แสนบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 1.00% ต่อเดือน
ระยะเวลา
ระยะ 3-10 ปี
อายุของผู้กู้
อายุ 20 ปีขึ้นไป