สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไม่กำหนดฐานเงินเดือนก็กู้ได้เลย!
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด 50000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 5-12% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 36 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20-70 ปี

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ข้อดี ข้อเสีย ของสินเชื่อเสริมพลังฐานรากระหว่างผู้มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากหรือสินเชื่อพลังฐานราก (ฐานรากออมสิน) เป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ซึ่งสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากสำหรับผู้มีรายได้ประจำ และสินเชื่อเสริมหลังฐานรากสำหรับผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน

ข้อดีของสินเชื่อเสริมพลังฐานรากของผู้มีรายได้ประจำ คือ ได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่อนข้างเยอะ อีกทั้งไม่ต้องใช้หลักประกัน เพราะฐานเงินเดือนที่แน่นอน มั่นคง ก็คงเป็นหลักประกันให้ความน่าเชื่อถือแก่ธนาคารแล้ว แต่ข้อเสียก็มีอยู่ตรงที่อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน และไม่มีระยะเวลาปลอดชำระฟรี 6 เดือนแรกเหมือนกับสินเชื่อพลังฐานรากของผู้มีอาชีพอิสระ

ในส่วนของสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผู้มีอาชีพอิสระ คืออัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.10 ต่อเดือน และฟรีปลอดชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรกหลังจากลงทะเบียน แต่ข้อเสียก็มีตรงที่วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10000 บาท และหากต้องการวงเงินมากกว่านี้ก็ต้องใช้หลักประกันเพิ่ม เช่น สินทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เป็นต้น

 

การแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน

หลายท่านที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสินเชื่อพลังฐานรากออมสิน ต่างมีข้อสงสัยและเกิดกระทู้พูดคุยกันในหัวข้อ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก pantip ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครลงทะเบียน หรือปัญหาลงทะเบียนไม่ได้ เป็นต้น นอกจากนี้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อก็เป็นที่กล่าวถึงเช่นกัน

จากข้อมูลในเว็บไซต์ออมสิน ณ ปี 2022 ระบุไว้ชัดเจนว่า ลูกค้าคนใดที่สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา ไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ผ่านการพิจารณา ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านสองช่องทาง ได้แก่ Notification บนแอพ MyMo และ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ 

 

อาชีพใดบ้างที่ไม่สามารถขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ และมีช่องทางใดบ้างที่พอช่วยเหลือได้?

ในต้นปี 2565 นี้ ทางธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นลูกค้าออมสินได้สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ 2 ผ่าน mymo ซึ่งก็ได้เป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่ง เพราะสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินหรือสินเชื่อพลังฐานรากดังกล่าว เป็นสินเชื่อที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยวงเงินที่เพียงพอต่อการนำไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภค อัตราดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งมีระยะเวลาผ่อนชำระที่นานพอสมควร

อย่างไรก็ดี คุณสมบัติของคนที่สามารถสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ต้องไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานรัฐ รวมถึงข้าราชการบำนาญ ลูกจ้าง/ พนักงานของธนาคารออมสิน และ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ (แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล, เทคนิคการแพทย์, นักบัญชี, นักกฎหมาย และผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย, วิศวกร, สถาปนิก ฯลฯ) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร และผู้ว่างงาน ตกงาน หรือถูกพักงาน 

ทั้งนี้กลุ่มคนที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะต้องมองหาแหล่งสินเชื่อตามสถาบันการเงินที่อื่นที่มีนโยบายตรงกับคุณสมบัติของตน เช่น ถ้าเป็นเกษตรกรก็สามารถลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดได้ เป็นต้น

 

หลังจากได้รับการพิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว ต้องทำยังไงต่อ?

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากหรือสินเชื่อพลังฐานรากออมสินแล้ว อาจมีคำถามว่ากี่วันอนุมัติ ในส่วนนี้ธนาคารออมสินจะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในการพิจารณา ซึ่งหลังจากได้รับการพิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว เราจะต้องเข้าไปทำสัญญาผ่าน MyMo ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. ให้ Login ผ่าน MyMo
  2. กดเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
  3. หน้าจอจะแสดงข้อความ “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อ กรุณากดทำสัญญาภายใน 7 วัน” ให้กด “ถัดไป” เพื่อทำรายการต่อ
  4. หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดง รายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับ ให้เรากด “ถัดไป” เพื่อทำรายการต่อ
  5. ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาเงินกู้ และกด “ยอมรับ”
  6. ใส่ Passcode ให้เรียบร้อยแล้วกด “ขอรับรหัส OTPเมื่อกรอกรหัส OTP แล้ว หน้าจอจะแสดง “สมัครสินเชื่อสำเร็จ ธนาคารจะเปิดบัญชี และโอนเงินกู้ไปยังบัญชีรับโอน ภายใน 24 ชั่วโมง”
  7. ระบบงานจะทำการเปิดบัญชีสินเชื่อและโอนเงินกู้เข้าบัญชีหลักใน MyMo ภายใน 24 ชั่วโมง

 

อย่างไรก็ตามแต่ ถ้าเราไม่เข้าแอพ mymo ภายใน 7 วัน ระบบจะแจ้งเตือน “คำขอหมดอายุ” ซึ่งเราสามารถสมัครลงทะเบียนขอสินเชื่อใหม่อีกครั้งได้

 

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน เวลากรอกเลขหลังบัตร แล้วระบบแจ้งเตือน “ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002)” หมายความว่าอย่างไร?

เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ลูกค้าออมสินที่สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเจอบ่อย ก็คือกรณีกรอกเลขหลังบัตร แล้วระบบแจ้งเตือน ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002) ซึ่งกรณีนี้สรุปได้ใจความว่าข้อมูลของเราไม่ถูกต้อง อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ตอนลงทะเบียนหรือสมัครสินเชื่อพลังฐานราก เรากรอกเลขหลังบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง แก้ไขได้โดยตรวจสอบหมายเลขหลังบัตรประชาชน ว่าได้ทำการกรอกถูกต้องหรือไม่ โดยระบุ (อักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว และตัวเลข 10 หลัก) หรืออาจจะเป็นเพราะ เราทำบัตรประชาชนมาใหม่และยังไม่ไปอัพเดตข้อมูลที่สาขา กรณีนี้ให้นำบัตรประชาชนมาปรับปรุงข้อมูลที่สาขาของธนาคารออมสิน

นอกจากนี้อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ อาจจะมาจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ระบบรองรับไม่ทัน หากเป็นกรณีเช่นนี้ ก็ให้เรารอระบบกลับมาดำเนินการปกติเสียก่อน หรือถ้าเกิดความเร่งด่วนจริง ๆ อาจจะเปลี่ยนวิธีไปดำเนินการที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านแทนได้

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บริการสมัครบัตรเครดิตกสิกรผ่านแอพออนไลน์ให้เงินจริงให้สูง 5 เท่าของรายได้
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 15000-70000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ร้อยละ
ไม่เกิน 16% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 3-10 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20-80 ปี
สนใจกู้ธนาคารธนชาติผ่อนได้ยาวๆ ไม่มีกำหนดระยะผ่อน
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 20000 บาทขึ้ึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุด 500000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ ไม่กำหนด
อายุของผู้กู้
อายุ 20-70 ปี
สนใจกู้เงินกรุงศรีอยุธยาดอกเบี่ยต่ำให้ผ่อนนาน
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุด 5 เท่าไม่เกิน 1ล้านบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 19.99-25% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 12-60 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20 - 59 ปี