สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไม่กำหนดฐานเงินเดือนก็กู้ได้เลย!
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด 50000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 5-12% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 36 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20-70 ปี

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ข้อดี ข้อเสีย ของสินเชื่อเสริมพลังฐานรากระหว่างผู้มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากหรือสินเชื่อพลังฐานราก (ฐานรากออมสิน) เป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ซึ่งสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากสำหรับผู้มีรายได้ประจำ และสินเชื่อเสริมหลังฐานรากสำหรับผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน

ข้อดีของสินเชื่อเสริมพลังฐานรากของผู้มีรายได้ประจำ คือ ได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่อนข้างเยอะ อีกทั้งไม่ต้องใช้หลักประกัน เพราะฐานเงินเดือนที่แน่นอน มั่นคง ก็คงเป็นหลักประกันให้ความน่าเชื่อถือแก่ธนาคารแล้ว แต่ข้อเสียก็มีอยู่ตรงที่อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน และไม่มีระยะเวลาปลอดชำระฟรี 6 เดือนแรกเหมือนกับสินเชื่อพลังฐานรากของผู้มีอาชีพอิสระ

ในส่วนของสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผู้มีอาชีพอิสระ คืออัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.10 ต่อเดือน และฟรีปลอดชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรกหลังจากลงทะเบียน แต่ข้อเสียก็มีตรงที่วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10000 บาท และหากต้องการวงเงินมากกว่านี้ก็ต้องใช้หลักประกันเพิ่ม เช่น สินทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เป็นต้น

 

การแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน

หลายท่านที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสินเชื่อพลังฐานรากออมสิน ต่างมีข้อสงสัยและเกิดกระทู้พูดคุยกันในหัวข้อ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก pantip ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครลงทะเบียน หรือปัญหาลงทะเบียนไม่ได้ เป็นต้น นอกจากนี้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อก็เป็นที่กล่าวถึงเช่นกัน

จากข้อมูลในเว็บไซต์ออมสิน ณ ปี 2021 ระบุไว้ชัดเจนว่า ลูกค้าคนใดที่สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา ไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ผ่านการพิจารณา ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านสองช่องทาง ได้แก่ Notification บนแอพ MyMo และ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ 

 

อาชีพใดบ้างที่ไม่สามารถขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ และมีช่องทางใดบ้างที่พอช่วยเหลือได้?

ในต้นปี 2564 นี้ ทางธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นลูกค้าออมสินได้สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ 2 ผ่าน mymo ซึ่งก็ได้เป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่ง เพราะสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสินหรือสินเชื่อพลังฐานรากดังกล่าว เป็นสินเชื่อที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยวงเงินที่เพียงพอต่อการนำไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภค อัตราดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งมีระยะเวลาผ่อนชำระที่นานพอสมควร

อย่างไรก็ดี คุณสมบัติของคนที่สามารถสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ต้องไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานรัฐ รวมถึงข้าราชการบำนาญ ลูกจ้าง/ พนักงานของธนาคารออมสิน และ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ (แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล, เทคนิคการแพทย์, นักบัญชี, นักกฎหมาย และผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย, วิศวกร, สถาปนิก ฯลฯ) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร และผู้ว่างงาน ตกงาน หรือถูกพักงาน 

ทั้งนี้กลุ่มคนที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะต้องมองหาแหล่งสินเชื่อตามสถาบันการเงินที่อื่นที่มีนโยบายตรงกับคุณสมบัติของตน เช่น ถ้าเป็นเกษตรกรก็สามารถลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดได้ เป็นต้น

 

หลังจากได้รับการพิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว ต้องทำยังไงต่อ?

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากหรือสินเชื่อพลังฐานรากออมสินแล้ว อาจมีคำถามว่ากี่วันอนุมัติ ในส่วนนี้ธนาคารออมสินจะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในการพิจารณา ซึ่งหลังจากได้รับการพิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว เราจะต้องเข้าไปทำสัญญาผ่าน MyMo ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. ให้ Login ผ่าน MyMo
  2. กดเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
  3. หน้าจอจะแสดงข้อความ “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อ กรุณากดทำสัญญาภายใน 7 วัน” ให้กด “ถัดไป” เพื่อทำรายการต่อ
  4. หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดง รายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับ ให้เรากด “ถัดไป” เพื่อทำรายการต่อ
  5. ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาเงินกู้ และกด “ยอมรับ”
  6. ใส่ Passcode ให้เรียบร้อยแล้วกด “ขอรับรหัส OTPเมื่อกรอกรหัส OTP แล้ว หน้าจอจะแสดง “สมัครสินเชื่อสำเร็จ ธนาคารจะเปิดบัญชี และโอนเงินกู้ไปยังบัญชีรับโอน ภายใน 24 ชั่วโมง”
  7. ระบบงานจะทำการเปิดบัญชีสินเชื่อและโอนเงินกู้เข้าบัญชีหลักใน MyMo ภายใน 24 ชั่วโมง

 

อย่างไรก็ตามแต่ ถ้าเราไม่เข้าแอพ mymo ภายใน 7 วัน ระบบจะแจ้งเตือน “คำขอหมดอายุ” ซึ่งเราสามารถสมัครลงทะเบียนขอสินเชื่อใหม่อีกครั้งได้

 

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน เวลากรอกเลขหลังบัตร แล้วระบบแจ้งเตือน “ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002)” หมายความว่าอย่างไร?

เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ลูกค้าออมสินที่สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเจอบ่อย ก็คือกรณีกรอกเลขหลังบัตร แล้วระบบแจ้งเตือน ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002) ซึ่งกรณีนี้สรุปได้ใจความว่าข้อมูลของเราไม่ถูกต้อง อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ตอนลงทะเบียนหรือสมัครสินเชื่อพลังฐานราก เรากรอกเลขหลังบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง แก้ไขได้โดยตรวจสอบหมายเลขหลังบัตรประชาชน ว่าได้ทำการกรอกถูกต้องหรือไม่ โดยระบุ (อักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว และตัวเลข 10 หลัก) หรืออาจจะเป็นเพราะ เราทำบัตรประชาชนมาใหม่และยังไม่ไปอัพเดตข้อมูลที่สาขา กรณีนี้ให้นำบัตรประชาชนมาปรับปรุงข้อมูลที่สาขาของธนาคารออมสิน

นอกจากนี้อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ อาจจะมาจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ระบบรองรับไม่ทัน หากเป็นกรณีเช่นนี้ ก็ให้เรารอระบบกลับมาดำเนินการปกติเสียก่อน หรือถ้าเกิดความเร่งด่วนจริง ๆ อาจจะเปลี่ยนวิธีไปดำเนินการที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านแทนได้

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สนใจกู้เงินกรุงไทยรับวงเงินกู้สูงสุด 1 แสนอนุมัติเร็ว
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน30000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุด 10000-100000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 15-20% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 12 เดือน
อายุของผู้กู้
ไม่ระบุ
บริการแอพเป๋าตังค์เก็บเงินง่าย โอนสะดวก ไม่เสียดอกเบี้ย
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
ไม่ระบุ
ร้อยละ
ไม่คิดดอกเบี้ย
ระยะเวลา
ไม่ระบุ
อายุของผู้กู้
อายุ 18 ปีขึ้นไป
บริการแอพ mymo ใช้สะดวก พร้อมบริการกดเงินไม่ใช้บัตร
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
ไม่ระบุ
ร้อยละ
ไม่คิดดอกเบี้ย
ระยะเวลา
ไม่ระบุ
อายุของผู้กู้
อายุ 15 ปีขึ้นไป