สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

สมัครสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏจัดวงเงินให้สูงมากถึง 12 เท่าของรายได้!
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 15000-30000 บาท
วงเงินบัตร
สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน
ร้อยละ
ไม่เกิน 9.72 -12.22% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 1 ปี
อายุของผู้กู้
อายุ 20-60 ปี

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

วงเงินกู้สูงสุด 15 เท่า สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏหรือสินเชื่อธนวัฏ (กรุงไทยธนวัฏ) เป็นสินเชื่อที่เป็นจุดเด่นของธนาคารกรุงไทย กล่าวคือผู้ที่สามารถขอสินเชื่อหรือสมัครสินเชื่อดังกล่าวได้ต้องเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐหรือพนักงานเอกชนที่ได้รับรายได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 

โดยที่สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานของเราทำไว้กับธนาคาร ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น เช่นกรณีถ้าเราเป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หากมี MOU กับธนาคารกรุงไทย จะกู้ได้สูงสุด 15 เท่า ของเงินเดือน ถ้าไม่มีก็จะกู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน หรือถ้าเป็นกรณีหน่วงงานเอกชน หากทำ MOU กับธนาคารกรุงไทย จะกู้ได้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน ถ้าไม่ได้ทำก็จะกู้ได้เพียง 5 เท่าของเงินเดือน (ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus แทน)

 

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus เหมาะกับใคร?

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus หรือเรียกสั้น ๆ ว่าธนวัฏกรุงไทย ซึ่งมีความพิเศษตรงที่ให้สิทธิสำหรับคนที่ทำงานเอกชนที่ได้เงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย อีกทั้งในปี 2564 ยังสามารถสมัครกรุงไทยธนวัฏออนไลน์ได้อีกด้วย วงเงินของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus สามารถกู้ได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้และไม่เกิน 1 ล้านบาท อีกทั้งไม่ต้องมีหลักประกัน

สำหรับปี 2021 นี้ เชื่อว่าคนที่ทำงานประจำอย่างพนักงานเอกชนอาจจะได้เห็นถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจากวิกฤติไวรัสโคโรนาในปีที่ผ่านมา ดังนั้นการมีงานเสริมหรือรายได้เสริมหลาย ๆ ช่องทางจึงเป็นการกระจ่ายความเสี่ยงที่ดี ซึ่งสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus จึงเป็นสินเชื่อที่เหมาะกับพนักงานประจำเอกชนที่ต้องการเงินทุนทรัพย์จากธนวัฏไว้ใช้เป็นทุนทำธุรกิจหรือสร้างรายได้เสริม นอกจากน้าหากท่านสมัครกรุงไทยธนวัฏ 5Plus ก็ไม่ต้องกังลงเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยว่าจะซับซ้อนยุ่งยากแต่อย่างใด เพราะกรุงไทยธนวัฏจะหักเงินจากบัญชีเงินเดือนแบบอัตโนมัติ กรณีที่ท่านมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย

 

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อสมาชิก กบข. 

อย่างที่ทราบกันดีว่าสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ จะเสียดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อมีการใช้งานจริง ๆ เท่านั้น และยังสามารถชำระคืนเงินต้นได้ตามความต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับใครที่เป็นสมาชิก กบข. แล้วสมัครสินเชื่อธนวัฏ ก็รับสิทธิพิเศษเพิ่มคือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1-3 ปีแรก MRR + 0.13% ต่อปี (7.25%) หลังจากนั้นก็จะเป็นไปตามระเบียบสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด อย่างไรก็ตามแต่ กรณีรายได้น้อยกว่า 25000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีรายได้ตั้งแต่ 25000 บาทขึ้นไป ก็ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน และกรณีที่มีรายได้น้อยกว่า 25000 บาทและต้องการไม่มีบุคคลค้ำประกัน ต้องบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2.0% จากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กู้เงิน 100000 วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกระยะผ่อนสบายๆ
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด 300000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 28% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 6 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 18-65 ปี
บริการแอพ ธกส สมัครง่าย โอนไวไม่เสียค่าธรรมเนียม
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
ไม่ระบุ
ร้อยละ
ไม่คิดดอกเบี้ย
ระยะเวลา
ไม่ระบุ
อายุของผู้กู้
อายุ 15 ปีขึ้นไป
ยืมเงิน 300 ด่วนกู้ง่ายผ่อนสูงสุดถึง 6 เดือน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด 300-500 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 28% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 6 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20-70 ปี