สินเชื่อกรุงไทย

สมัครสินเชื่อกรุงไทยให้เงินไวดอกเบี้ยถูกมาก!
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 30000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท)
ร้อยละ
ไม่เกินMRR +7% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ12-60 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20-60 ปี

สินเชื่อกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทยใจดี รายได้น้อยก็กู้ได้ง่าย ๆ ผ่านแอพกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทยใจดีเป็นหนึ่งในสินเชื่อธนาคารกรุงไทยที่มีลูกค้าธนาคารกรุงไทยใช้บริการลงทะเบียนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสินเชื่อกรุงไทยที่สมัครง่ายผ่านทางออนไลน์ อีกทั้งมีจุดเด่นที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นให้วงเงินสูงสุด 0.7 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 15-24 ต่อปี และรู้ผลอนุมัติภายในห้านาที 

นอกจากลักษณะเด่นของกรุงไทยสินเชื่อใจดีข้างต้นแล้ว เงื่อนไขการสมัครก็เรียบง่าย เพราะต่อให้เราเพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือนเพียงแค่ 10000-15000 บาท ก็สามารถลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยใจดีได้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นสินเชื่อกรุงไทยดังกล่าวไม่ต้องใช้เอกสารและไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการลงทะเบียนอีกด้วย ทำให้เราสบายใจได้เลย เนื่องจากคงไม่มีใครคนไหนหรือถ้ามีก็ต้องเป็นส่วนน้อยมาก ๆ ที่จะยินดีเป็นคนค้ำประกันให้ เพราะหากพิจารณาดี ๆ การที่ใครสักคนเอาชื่อตัวเองไปค้ำประกันให้คนอื่นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควร 

 

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลากู้มากสุด 60 เดือน

แม้ว่าสินเชื่อกรุงไทยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าธนาคารกรุงไทยจริง ๆ แต่ก็ติดปัญหาบางส่วนที่เป็นสินเชื่อกรุงไทยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทำให้ลูกค้ากรุงไทยบางคนที่สินทรัพย์น้อยหรือไม่มีเลยไม่สามารถสมัครหรือลงทะเบียนสินเชื่อเหล่านี้ได้

อย่างไรก็ดี ธนาคารกรุงไทยได้มีสินเชื่อกรุงไทย Smart Money เข้ามาให้บริการในส่วนที่ขาดเหลือนี้ ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวพร้อมให้บริการวงเงินกับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ ซึ่งกรณีเป็นพนักงานประจำจะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ส่วนเจ้าของกิจการจะได้รับวงเงินสูงสุด 5 แสนบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เช่นกัน และเมื่อคำนวณสินเชื่อกรุงไทยดอกเบี้ยแล้ว จะอยู่ที่ร้อยละ 20-22 ต่อปีและเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ แต่สินเชื่อกรุงไทยสมาร์ท มันนี่ ก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าผู้สมัครต้องมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30000 บาท ถึงจะสามารถลงทะเบียนได้

 

สินเชื่อกรุงไทย ต้านโควิด เพื่อธุรกิจ SME

หากใครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวและมองว่าสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยกรุงไทยหรือบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยมีวงเงินอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยไม่พอตามความต้องการของตัวเอง วันนี้ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครสินเชื่อต้านโควิด กรุงไทย เพื่อธุรกิจ SME ได้ เพียงแค่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย สัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือ ประกอบธุรกิจในภาคการผลิต การบริการและการพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือ Supply Chain และได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19  หรือเป็นผู้ประกอบการทั่วไปในภาคธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด เป็นต้น

ซึ่งสินเชื่อกรุงไทยชนิดนี้ มีวงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท สามารถใช้ บสย. ช่วยค้ำประกันได้ นอกจากนี้ เงื่อนไขของการสมัครต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินสด พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงินของรัฐ ที่ดินเปล่า และหากเป็นกรณีใช้ บสย. ค้ำประกัน ต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด จนกว่าวงเงิน ค้ำประกันโครงการ บสย. จะเต็มวงเงิน 

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ยืมเงิน 100 บาทด่วนดอกเบี้ยถูกวงเงินคุ้มค่า
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 9000 บาท
วงเงินบัตร
สูงสุด 100 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 28% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 6 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุไม่เกิน 60 ปี
บริการสมัครบัตรเครดิตกสิกรผ่านแอพออนไลน์ให้เงินจริงให้สูง 5 เท่าของรายได้
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 15000-70000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ร้อยละ
ไม่เกิน 16% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 3-10 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20-80 ปี
บริการแอพเงินทันเด้ออนุมัติง่ายดอกเบี้ยถูกมาก
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้้
วงเงินบัตร
สูงสุด 50000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 33% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 12 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20-57 ปี