บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพ

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพไม่จำกัดอายุผู้กู้ผ่อนนาน 12 เดือน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องได้รับการเชิญชวนจากพนักงาน)
วงเงินบัตร
สูงสุด 100,000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 15-20% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 12 เดือน
อายุของผู้กู้
ไม่กำหนดอายุ

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพ

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพจะได้รับเงินจริงไหม? 

สำหรับใครหลาคนที่กำลังมีความต้องการหรือจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน แต่ก็ไม่กล้าพอจะหันหน้าไปพึ่งเงินนอกระบบ สำหรับปี 2564 นี้ได้มีเฮไปพร้อม ๆ กันอย่างแน่นอนเมื่อการยืมเงินผ่านแอพกับธนาคารกรุงไทยเปิดให้บริการแล้วเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ซึ่งถือเป็นบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยที่ให้วงเงินสูงถึง 100,000 บาทโดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันและเอกสารประกอบการยื่นข้อรับสินเชื่อ และยังมีระยะเวลาสูงสุดในการผ่อนชำระถึง 1 ปีเต็ม ซึ่งจำนวนเงินเริ่มต้นในการขอรับบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพจะเริ่มต้นที่ 5000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ย 15-20% ต่อปี ซึ่งความพิเศษของการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนผ่านแอพธนาคารกรุงไทยนี้ก็คือ เราจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามจริงกับจำนวนเงินที่เราใช้จ่ายเท่านั้น จำนวนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้จะไม่ถูกนำมาคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพขอรับได้จากช่องทางไหน 

โดยปกติแล้วการเข้าถึงหรือขอสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทยนั้นยังคงใช้ช่องทางรูปแบบดั้งเดิมเหมือนสมัยก่อน กล่าวคือเมื่อเราต้องการขอสินเชื่อหรือฉุกเฉินกรุงไทย เราจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมและดำเนินการขอสินเชื่อผ่านสาขาและติดต่อที่แผนกสินเชื่อ แต่ ณ ขณะนี้การขอสินเชื่อหรือสมัครเงินฉุกเฉินกรุงไทยสามารถทำได้แล้วผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งก็คือแอพพลิเคชัน Krungthai next โดยชื่อว่า สินเชื่อกรุงไทยใจดี” 

เนื่องจากบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพ เป็นบริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ผู้ที่กำลังเดือดร้อนหรือกำลังขาดสภาพคล่องทางการเงินสามารถยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนได้ในทันที ด้วยเหตุนี้ทำให้บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพจึงสามารถเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด 19 ได้โดยตรง 

 

เปรียบเทียบเงื่อนไขสำคัญสำหรับบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพและสินเชื่อประเภทอื่นๆ

เงื่อนไขที่สำคัญของบริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพจะมีความแตกต่างจากสินเชื่อบุคคลประเภทอื่นเนื่องจากว่า บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ขอสินเชื่อได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารกรุงไทยให้สามารถขอสินเชื่อประเภทดังกล่าวได้ผ่านแอพธนาคารกรุงไทย ทำให้การขอรับบริการนั้นอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับบุคคลทุกกลุ่ม ซึ่งหากเทียบกับสินเชื่อบุคคลประเภทอื่นที่ทางกรุงไทยได้ให้บริการอยู่แล้ว จะมีรายละเอียดในเรื่องขอรายได้ อาชีพ รวมไปถึงคุณลักษณะเฉพาะอาชีพที่สามารถสมัครลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ในทันที 

ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบว่าหากต้องการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกรุงไทยซึ่งเป็นวงเงินเริ่มต้นแล้ว เราควรตรวจสอบคำเรียนเชิญดังกล่าวให้ชัดเจนก่อนดำเนินการจะดีที่สุด

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ขอธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกให้กู้สูงสุดรับเงิน 10 ล้านบาท!
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด10 ล้านบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 14% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 30-40 ปี
อายุของผู้กู้
อายุ 20-65 ปี
สนใจกู้เงินไทยพาณิชย์รับวงเงินสูงผ่อนนาน 72 เดือน
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุด 5 ล้านบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 15.99-25.00% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 72 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20-60 ปี
สนใจกู้ ธ.ก.ส ขอรับเงินไม่กำหนดอายุผู้กู้
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด 50000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 6.25-14% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 12 เดือน
อายุของผู้กู้
ไม่กำหนดอายุ