ธอส สินเชื่อบ้าน 2565

ขอ ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 อนุมัติง่ายอายุ 20 ก็กู้ได้
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 25000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุด 2 ล้านบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 5.875-13.5% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 6-40 ปี
อายุของผู้กู้
อายุ 20 ปีขึ้นไป

ธอส สินเชื่อบ้าน 2565

ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 โครงการเงินกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำเพื่อผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร (สินเชื่อบ้าน ธอส) เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยในปี 2022 ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ได้มีโครงการสินเชื่อ ธอสออกมาใหม่ 3 โครงการ เพื่อให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายน้อยและบุคลากรของรัฐได้เข้าถึงบริการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ซึ่งแต่ละโครงการนั้นมีจุดเด่นคือจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ทั้งนี้ธอส สินเชื่อบ้านแต่ละตัวจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยในปีนี้ใครที่กำลังมองหาแหล่งกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน สร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัย หรือใช้เพื่อต่อเติมซ่อมแซมบ้าน ไถ่ถอนบ้านจากสถานที่จำนองต่างๆ จะต้องไม่พลาด ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 อย่างเด็ดขาด เรามาดูกันเลยว่า ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ที่มีดอกเบี้ยต่ำมีตัวไหนน่าสนใจบ้าง  

 

ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 

 • โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565 หรือ ธอส สินเชื่อบ้านข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีชื่อเรียกแบบอื่น ๆ นั้น วงเงินกู้จะเป็นไปตามระเบียบของการปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 2.65% และปีที่ 2 อยู่ที่ 3% ,มีค่า MRR  -2.65% ในปีที่ 3 ,ปีที่ 4 และ 5 MRR -2.00% และปีที่ 6 เป็นต้นไป MRR -1.00%

 

 • สินเชื่อบ้านคนละหลัง ให้กู้ได้สูงสุด 2,000,000 บาท สำหรับผู้มีรายได้เดือนละไม่เกิน 25,000 บาท โดย 1 บัตรประชาชนกู้ได้ 1 หลัง/ห้อง หากมีผู้กู้ร่วมก็กู้ได้เพียง 1 หลัง/ห้องเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 และ 2 อยู่ที่ 2.75% และปีที่ 3 MRR -3.40% ส่วนปีที่ 4 และ 5 MRR -2.00%  ปีที่ 6 เป็นต้นไป MRR – 0.75% (สำหรับลูกค้ารายย่อย) และ MRR – 1.00% (สำหรับลูกค้ารายย่อยสวัสดิการ)

 

 • โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรักปี 2565 ให้กู้ได้สูงสุด 3,000,000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 35,000 บาท หรือเป็นลูกค้าของ ธอส.รายย่อยและลูกค้าสวัสดิการที่ไม่มีเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.00% ปีที่สอง 4.00% ปีที่สาม MRR – 1.15% และปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.00% (สำหรับลูกค้าสวัสดิการ) และ MRR- 0.75% (สำหรับลูกค้ารายย่อย)

สำหรับใครที่รู้สึกว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นดูยาก อาจจะทำข้อมูลใหม่ให้อยู่ในรูปแบบตารางผ่อนบ้าน ธอส 2565 ก็ได้เช่นกัน

 

ข้อดีของการกู้เงินจากธอส สินเชื่อบ้าน 2565

 • สามารถขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยธอส สินเชื่อบ้าน 2565ได้เมื่อผ่อนชำระครบ 3 ปีแต่จะต้องไม่มีประวัติค้างชำระ หรือชำระค่างวดล่าช้า
 • สินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิต
 • ขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อบ้าน ธอส 2565
 • สมัครง่ายผ่านช่องทาง ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://www.ghbanksmart.com โดยการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดถึงชื่อ นามสกุล วัตถุประสงค์ที่ต้องการกู้ เบอร์ติดต่อ อีเมล รายได้ สาขาที่ต้องการใช้บริการ เวลาที่ต้องการให้ติดต่อกลับ เป็นต้น 

ขอลดดอกเบี้ยบ้าน ธอส 2565 เอกสารใช้อะไรบ้าง

 1. บัตรประชาชนตัวจริง 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 3. สำเนาทะเบียนสมรสกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรส
 4. สำเนาสัญญาเงินกู้,สำเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้
 5. รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 6. สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน
 7. หากมีการขอใช้สิทธิ์สวัสดิการจะต้องแนบใบผ่านสิทธิ์ของหน่วยงานด้วย

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บริการแอพห้าให้มันนี่ (ฟินนิกซ์) เงินเดือนหมื่นห้าให้วงเงินสูงสุด 1 แสนบาท
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุด 2000-100000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 33% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 12 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 18 ปีขึ้นไป
ขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพขอวงเงินง่ายดอกเบี้ยถูกมาก
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด 1-5 ล้านบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 4.7-4.72% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 30-35 ปี
อายุของผู้กู้
อายุ 20 ปีขึ้นไป
บริการมีเงินใช้สม้ครไวให้เงินจริงผ่อนได้นานสูงสุด 3 เดือน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด 2,000-10000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 12-27% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 3-6 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20-50 ปี