กู้ ธ.ก.ส

สนใจกู้ ธ.ก.ส ขอรับเงินไม่กำหนดอายุผู้กู้
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด 50000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 6.25-14% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 12 เดือน
อายุของผู้กู้
ไม่กำหนดอายุ

กู้ ธ.ก.ส

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สร้างรายได้ (กู้ ธ.ก.ส)

            ปี 2564 นี้อะไร ๆ ก็เริ่มเปลี่ยนแปลง หลายคนเริ่มหันมาทำอาชีพเสริมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในปี 2021 นี้ คือ ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่งอาหารหรือส่งผู้โดยสาร ซึ่งทางธกส ก็ได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สมัครสินเชื่อ ธกสหรือกู้ ธ.ก.ส (กู้เงิน ธ.ก.ส) สินเชื่อรถจักรยายนต์ สร้างรายได้

               โดยสินเชื่อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกู้ ธ.ก.ส ซื้อรถหรือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สำหรับรับจ้าง ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสมัครจะได้รับสิทธิพิเศษคือ ฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก และรับสิทธิฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตคุ้มครองสินเชื่อและอุบัติเหตุในราคาพิเศษ สำหรับรายละเอียดวงเงินกู้นั้น ธนาคารจะปล่อยขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10000 บาท กรณีที่เรากู้เงินด่วนซ่อมแซมรถจะได้เงินสูงสุดไม่เกิน 30000 บาท และกรณีกู้ ธ.ก.ส เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80000 บาท นอกจากนี้สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สร้างรายได้ ยังต้องใช้ บสย. ค้ำประกันอีกด้วย ใครที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ไว้สำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ไว้รับจ้าง ก็สามารถติดต่อธนาคาร ธกส ได้เสมอ 

 

เพียงแค่มียอดเงินฝากในบัญชี 10000 บาท ก็สามารถกู้ ธ.ก.ส ได้แล้ว

            อาจจะกล่าวได้ว่าสินเชื่อที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นสินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ใช้บริการฝากเงินกับ ธ.ก.ส.กล่าวคือ เพียงแค่เราเป็นลูกค้าฝากเงินของธนาคาร ธ.ก.ส. หรือ ลูกค้าสลากออมทรัพย์ ของ ธ.ก.ส. ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่าง ๆ ก็สามารถเข้าถึงสิทธิในการกู้ ธ.ก.ส ได้

               สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. พร้อมให้บริการลูกค้าที่ต้องการกู้ ธ.ก.ส โดยมีวงเงินกู้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน (ต้องมียอดเงินฝากขั้นต่ำในบัญชี 10000 บาท) ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธกสหรือเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.จะแบ่งเป็นสองกรณี ได้แก่ กรณีใช้เงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์เป็นประกัน ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น ๆ บวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี และกรณีหากใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธ.ก.ส. นอกจากนี้การกู้ ธ.ก.ส ครั้งนี้ จะต้องใช้เวลาในการชำระคืนไม่เกิน 1 ปี อีกด้วย

 

กู้ ธ.ก.ส ไม่พอใช้ สามารถกู้ ธ.ก.ส อะไรเพิ่มได้อีกบ้าง?

            ลูกค้าธนาคาร ธกส หลายท่านอาจจะได้ใช้บริการยืมเงินธกสหรือสินเชื่อ ธกส 10000 บาทมาแล้ว แต่ด้วยวงเงินที่น้อยนิดก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของบางครอบครัวดีขึ้นนัก ดังนั้นท่านที่ต้องการหาเงินกู้ ธกส เพิ่มเติม หรือกู้ ธ.ก.ส เพิ่มเพื่อหารายได้หมุนเวียนในการใช้ชีวิตรวมถึงทำธุรกิจ สินเชื่อนี้มีชื่อว่า สินเชื่อเงินด่วน  A-Cash ซึ่งจะได้รับวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 50000 บาท อีกทั้งสามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มี อย่างไรก็ดี ผู้ที่จะกู้ ธ.ก.ส สินเชื่อเงินด่วน A-Cash ได้นั้น ต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี ไม่มีหนี้ค้างชำระในวันที่ขอกู้ และต้องไม่อยู่ระหว่างช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไม่กำหนดฐานเงินเดือนก็กู้ได้เลย!
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด 50000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 5-12% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 36 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20-70 ปี
บริการแอพ mymo ใช้สะดวก พร้อมบริการกดเงินไม่ใช้บัตร
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
ไม่ระบุ
ร้อยละ
ไม่คิดดอกเบี้ย
ระยะเวลา
ไม่ระบุ
อายุของผู้กู้
อายุ 15 ปีขึ้นไป
ขอธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกให้กู้สูงสุดรับเงิน 10 ล้านบาท!
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด10 ล้านบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 14% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 30-40 ปี
อายุของผู้กู้
อายุ 20-65 ปี