กู้เงินกรุงศรีอยุธยา

สนใจกู้เงินกรุงศรีอยุธยาดอกเบี่ยต่ำให้ผ่อนนาน
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
วงเงินบัตร
สูงสุด 5 เท่าไม่เกิน 1ล้านบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 19.99-25% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 12-60 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุ 20 - 59 ปี

กู้เงินกรุงศรีอยุธยา

กู้เงินกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบุคคลออนไลน์

ลูกค้าธนาคารกรุงศรีคนไหนที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ เงินด่วน หรือแหล่งสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ วันนี้ท่านสามารถใช้บริการกู้เงินกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ได้แล้ว โดยจุดเด่นของการกู้เงินกรุงศรีอยุธยาสินเชื่อออนไลน์ คือ ขอกู้ได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน อีกทั้งธนาคารพร้อมปล่อยวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น ลดดอก ที่สำคัญคือสมัครกู้เงินกรุงศรีเพียงครั้งเดียว มีวงเงินใช้ตลอด อีกทั้งยังสามารถเลือกผ่อนจ่ายได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

นอกจากนี้ ใครที่ทำงานเป็นพนักงานประจำก็มีสิทธิได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ กล่าวคือหากท่านเป็นพนักงานประจำจำที่กู้เงินกรุงศรีอยุธยาหรือยืมเงินกรุงศรีอยุธยาภายใต้สินเชื่อดังกล่าว ก็รับเลยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรี 10.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด และ12.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่กรุงศรีกำหนด

 

เงื่อนไขของการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ กู้เงินกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบุคคลออนไลน์

ถึงแม้การกู้เงินกรุงศรีอยุธยาหรือขอเงินกู้กรุงศรีส่วนบุคคลออนไลน์จะมีบริการอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่พนักงานประจำหรือผู้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามที่ธนาคารกรุงศรีกำหนด แต่อย่างไรก็ตามทางกรุงศรีก็มีเงื่อนไขที่ควรทำความเข้าใจก่อนว่า อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงศรีอยุธยา ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป หรือมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 256531 ธันวาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ขอกู้เงินกรุงศรีอยุธยาที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ 150,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรือมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งจะได้รับอนุมัติวงเงินกู้ตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2565 

ในส่วนของผู้ที่กู้เงินกรุงศรีอยุธยาที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 12.99 ต่อปี นาน 12 เดือนแรก ต้องเป็นเป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการ 10 ปี ขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นโดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 256531 ธันวาคม 2565 

 

กู้เงินกรุงศรีอยุธยา (สินเชื่อบุคคลออนไลน์) ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

สิทธิประโยชน์ของผู้ที่กู้เงินกรุงศรีอยุธยาหรือสินเชื่อบุคคลออนไลน์ในปี 2022 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ ชำระแบบลดต้นลดดอก นอกจากนี้ รับฟรี ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นหลังได้รับการอนุมัติ และค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินผ่านบัตรเบิกถอนเงินสดทุกครั้งทุกช่องทาง

อย่างไรก็ดี ในส่วนของการคำนวณรายได้ ภาระหนี้ การอนุมัติวงเงินของการกู้เงินกรุงศรีอยุธยาและอัตราดอกเบี้ย จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเงินด่วนของธนาคาร อีกทั้งธนาคารเองก็ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้า ซึ่งเราในฐานะผู้ใช้บริการก็อย่าหลงกลกับมิจฉาชีพที่มาแสวงหาผลประโยชน์

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บริการเงินฉุกเฉินกรุงไทยผ่านแอพไม่จำกัดอายุผู้กู้ผ่อนนาน 12 เดือน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องได้รับการเชิญชวนจากพนักงาน)
วงเงินบัตร
สูงสุด 100,000 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 15-20% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 12 เดือน
อายุของผู้กู้
ไม่กำหนดอายุ
ขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพขอวงเงินง่ายดอกเบี้ยถูกมาก
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินบัตร
สูงสุด 1-5 ล้านบาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 4.7-4.72% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 30-35 ปี
อายุของผู้กู้
อายุ 20 ปีขึ้นไป
ยืมเงิน 100 บาทด่วนดอกเบี้ยถูกวงเงินคุ้มค่า
กำหนดเงินเดือน
เงินเดือน 9000 บาท
วงเงินบัตร
สูงสุด 100 บาท
ร้อยละ
ไม่เกิน 28% ต่อปี
ระยะเวลา
ระยะ 6 เดือน
อายุของผู้กู้
อายุไม่เกิน 60 ปี