** Feedback สร้าง Growth Mindset ได้ โดย ครูพั้นช์ **

Growth Mindset ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง การศึกษาพบว่า เด็กที่มี Growth Mindset จะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มที่มี Fixed Mindset

Fixed Mindset คือ กรอบคิดแบบตายตัว คิดว่าความสามารถของแต่ละคน เกิดจากพรสวรรค์ที่ติดตัวมาและมีมุมมองตายตัวว่า “ฉันทำได้แค่นี้” จึงมักเป็นคนที่กลัวความล้มเหลว ไม่กล้าเผชิญหน้าสิ่งใหม่

ในขณะที่คนที่มี Growth Mindset จะมองว่า ความสามารถเกิดจากการฝึกฝน และความล้มเหลวคือการเรียนรู้

Growth Mindset จึงเป็นหนึ่งอาวุธสำคัญที่เด็ก ๆควรมีติดตัว เพื่อใช้ชีวิตในยุคที่โลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีสิ่งเร้ามากมายจนแทบจะไม่มีเวลาให้เราเรียนรู้จากความล้มเหลว

และ ‘Feedback’ คือหนึ่งในเครื่องมือที่สร้าง Growth Mindset ได้ 
คำถามคือ เราควรให้ feedback อย่างไร
 

องค์ประกอบของ feedback ที่ช่วยเสริมสร้าง Growth Mindset เราใช้หลักการ S.T.O.P. ดังนี้

  • Specific : เจาะจงพฤติกรรมและอธิบายว่าเขาทำอะไรได้ดี และมีอะไรที่พัฒนาต่อได้อีก (ไม่ควรเกิน 2-3 ประเด็นต่อครั้ง)
  • Timely : feedback ทันที เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว
  • Objective : พูดถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม ให้ข้อมูลชัดเจนว่าเขาอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ไม่ใช่เทียบกับคนอื่น! และหลีกเลี่ยงการใช้คำนามธรรม เช่น เก่ง ฉลาด)
  • Plan : วางแผนพัฒนาร่วมกัน โดยให้เขาเป็นผู้เลือกว่าจะพัฒนาจุดใดก่อน

เมื่อมีองค์ประกอบแล้วเรามาให้ feedback ที่ส่งเสริม Growth Mindset กันเลยด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ค่ะ

  1. ตั้งคำถามให้เขาลองประเมินตนเอง เช่น "คิดว่าทำอะไรได้ตามที่ตั้งใจแล้วบ้าง" "ถ้า 10 คะแนน คือ ทำสำเร็จครบตามที่เราตั้งใจไว้ ให้ตัวเองกี่คะแนน"
  2. ให้ feedback สิ่งที่ทำได้ดีก่อน เช่น "วาดรูปทำได้ดีมากเลย โดยเฉพาะการลงแสงเงา" "เลี้ยงบอลได้ดีมาก ลูกบอลไปตามทิศทางที่ตั้งใจ"
  3. แนะนำสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือสิ่งที่พัฒนาได้ เช่น “ตอนที่ทำ... อาจลองปรับตรงนี้โดยการ...” “ทำ...ได้ดีแล้ว ถ้าลองทำ... น่าจะช่วยให้ดีขึ้นอีก”
  4. ช่วยกันสรุปอีกที ให้เป็นรูปธรรม เช่น “มาช่วยกันสรุปประเด็นที่พัฒนาต่อได้ มี 1. ... 2. .. .. ยังงง สงสัย หรืออยากถามอะไรเพิ่มมั้ย”
  5. ให้เด็กได้ตัดสินใจเลือกประเด็นที่จะนำไปปรับปรุงต่อ เช่น จากที่เราคุยกัน จะไปลองทำข้อไหนบ้าง ทำข้อไหนก่อนดี
การทำกระบวนการนี้ซ้ำ ๆ จะช่วยให้เด็ก ๆ วิเคราะห์ตนเอง สังเกต และรักการเรียนรู้ มี Growth Mindset ที่แข็งแรง แถมการได้ feedback ที่เป็นพลังเชิงบวก ช่วยให้เขาได้เรียนรู้เร็วขึ้นอีกเท่าตัว

อ้างอิงข้อมูลจาก: ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

** ครูพั้นช์ ณัฐฐนาฏย์ เผือกผ่อง **
เป็นเด็กเรียนเก่งมาตลอด จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน วิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มต้นทำงานโปรดิวเซอร์ จนมาเป็น Production director ที่บริษัทซอฟแวร์แห่งหนึ่งในปัจจุบันแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร เพราะใครให้ทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่าง

จนกระทั่งได้ไปทำงานเพื่อสังคมหลายอย่างโดยเฉพาะด้านการ Training ทำให้รู้ว่าตัวเองมี passion ในเรื่องการพัฒนาคน เมื่อช่วยให้คนเติบโตแล้วรู้สึกเติมเต็ม นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้เธอก้าวเข้ามาเป็น Educator คนหนึ่ง ของ Genius school Thailand
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย