อัพเดทข้อมูล Home School
คนทุกคน ล้วนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ (genius) แต่คนที่มีความสุข หรือคนที่ประสบความสำเร็จนั้น เป็นคนที่รู้ดีว่าพรสวรรค์ของเขาคืออะไร และจะใช้พรสวรรค์นั้นสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้อย่างไร จะดีแค่ไหน ถ้าพรสวรรค์ของแต่ละคน ถูกค้นพบได้ตั้งแต่วันนี้โดยเครื่องมือที่เราใช้ดึงศักยภาพความสำเร็จของคนมาแล้วมากมายทั่วโลก และจะดีมากขึ้นไปอีก ถ้าการค้นพบนั้น ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างดีจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง Talent Dynamics เป็นหลักการในการแบ่งแยกพรสวรรค์ของคนออกเป็น 8 ด้าน และทั้ง 8 ด้านนั้น ล้วนมีวิธีการในการประสบความสำเร็จที่แตกต่างกันออกไป สื่อสารไม่เหมือนกัน คิดไม่เหมือนกัน ใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน และมีความถนัดที่ไม่เหมือนกัน หลายๆ ครั้ง เรามักแนะนำสั่งสอนคนที่เรารักโดยใช้วิธีที่ตัวเองเคยทำแล้วประสบความสำเร็จในอดีต แต่จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนในครอบครัวของคุณ มีพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนคุณ และสิ่งที่คุณเคยทำแล้วง่าย กลับกลายเป็นเรื่องยากเย็นของเขา พบกับหลักสูตร 1 วัน ที่เชิญชวนให้คนในครอบครัวมานั่งเรียนด้วยกัน เพื่อรู้จักตัวเอง และรู้จักคนที่คุณรัก เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการสนับสนุนความเก่งของกันและกันอย่างถูกวิธีในระยะยาว เพื่อผลลัพธ์อันสูงสุก ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางจิตใจ ผลงานทางการเรียน ผลลัพธ์ทางการเงิน สิ่งที่คุณจะได้รับ – การรู้จักความเก่ง ความถนัดของตัวเอง – มากไปกว่านั้น ความเก่งและความถนัด มักจะสะท้อนพฤติกรรมอะไรออกมา – และยังได้รู้จักและเข้าใจ คนอื่นที่ถนัดไม่เหมือนเรา – ทักษะในการสื่อสารที่นำมาซึ่งการตอบสนองในสิ่งที่ตัวเองต้องการ จากการพูดภาษาที่คู่สนทนาอยากฟัง
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย