อัพเดทข้อมูล Home School
จะดีกว่าไหม ถ้าเราปลูกฝังลูกตั้งแต่เยาว์วัยให้เขามีความอัจฉริยะด้านการเงิน ซึ่งเป็น soft skill สำคัญที่ทำให้เขาเอาตัวรอดและมั่นคงได้ในอนาคต สิ่งที่น้องๆจะได้รับ – เรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ – เสริมสร้าง Entrepreneur Kids IQ – รู้คุณค่าของเงิน – ทำรายรับรายจ่ายง่ายๆได้ – รู้วิธีการเพิ่มมูลค่าของเงิน
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย