อัพเดทข้อมูล Home School
LINE ID: @GeniusSchoolTH
Genius School Thailand ภูมิใจเสนอ... Hero’s Journey Event หนึ่งวันเต็มที่จะช่วยให้น้อง ๆ ค้นพบ Hero ภายในตัว ทำความเข้าใจปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนออกแบบการเดินทางข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเผชิญเพื่อการเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ไม่รู้จะเรียนต่อด้านไหนดี ไม่รู้ว่าคณะที่เลือกเรียนเป็นสิ่งที่ชอบจริง ๆ หรือเปล่า ไม่พอใจคะแนนสอบ ไม่พอใจตัวเอง ไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้ ไม่มีเพื่อนแท้เลยสักคน ไม่สามารถทำให้เขา หรือ เธอมาชอบเราได้ ไม่...ไม่...ไม่ .. ไม่หลงทาง และไม่ต้องหลบหนีอุปสรรคใดใดอีกต่อไปแล้ว เพราะเราสามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจรูปแบบชีวิต (Life’s Pattern) เพื่อออกแบบชีวิตที่เราต้องการได้
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย