อัพเดทข้อมูล Home School
สารคดีชีวิตจริงของเด็กยากจน ทั่วประเทศไทย ที่มีความกตัญญู สู้ทำงานเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว โดยไม่จำนนต่อโชคชะตา มุ่งมั่นตั้งใจเล่าเรียน รายการหวังว่าเรื่องราวของเยาวชนหัวใจแข็งแกร่งเหล่านี้ จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้แก่หลายๆคน ที่กำลังท้อแท้ ...โดยท้ายรายการ นำเสนอเรื่องราวชีวิตที่เปลี่ยนไปของเยาวชน ที่เคยเผยแพร่ไปในอดีต
Home School ศูนย์รวมข้อมูลบ้านเรียน เด็กเรียนโฮมสคูล home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย
Home School โฮมสคูล เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการเรียนหนังสือที่บ้านหรือโฮมสคูล (Home School) เด็กเรียนโฮมสคูล และรวบรวมข้อมูลบ้านเรียน home school network อนุบาล มัธยมต้น ในไทย